مشاهده و دریافت نمرات پایان ترم

مشاهده و دریافت نمرات پایان ترم به همراه نمودار مقایسه ای

زبان آموزان عزیز از ترم پاییز 94 می توانند نمرات خود را از طریق پورتال دریافت نمایند. برای دسترسی به نمرات زبان آموز گرامی می بایست مراحل ذیل را انجام دهد:
1. کدملی خود را وارد نماید.
2. رمز عبور اختصاصی را از شعبه دریافت نماید.
با این روش زبان آموزان نمرات تمامی ترمهای خود را تا پایان فارغ التحصیل شدن از آموزشگاه پردیسان در اختیار خواهند داشت. این بخش به زبان آموزان کمک می کند تا روند پیشرفت خود را در ترمهای مختلف مشاهده نمایند. ضمنا زبان آموزان می توانند نمودار مقایسه نمرات خود را با دیگر همکلاسی هایشان را مشاهده نمایند.

به اشتراک گذاشتن این مطلب